Historie

Linker

Index Historie Bilder fra Steinkjer Steinkjer kommune Laget av Kilder- Navnet Steinkjer kommer av norrønt «steinker», som betyr demning eller brokar av stein,
men som også var brukt om oppdemming for fangst av fisk. Elvene i Steinkjer har alltid vært gode lakseelver.
- Småplassene Mære og Egge har vært et historisk maktsentrum i norrøn tid, samt tidlig middelalder.
Flere betydningsfulle arkeologiske funn er gjort i området.
Laderjarlene Svein og Eirik Håkonsson hadde hovedsetet sitt i Steinkjer og feira jul der før de
ble landsflyktige i 1016.
- Steinkjersannan var ekserserplass og militærleir i omlag 300 år fra 1600-tallet til 2002.
- I 1857 ble stedet by og det oppstod en betydelig handelsvirksomhet basert på trelast og jordbruksprodukter.
- Store deler av trehus-bebyggelsen forsvant under en brann i 1900, byen ble i løpet av få år oppbygd på ny
som en vakker by i jugendstil.
- 21. og 22. april 1940, ble Steinkjer bombet og på nytt lagt i ruiner.
Etter krigen ble byen gjenreist og fremstår i dag som en murby preget av funksjonalisme i etterkrigsstil.
- Steinkjer kirke ble innviet i 1965 som avslutning på gjenreisningen av sentrum. Det er et særpreget kirkebygg
tegnet av Olav Platou og utsmykket med bronsekrusifiks av Sivert Donali, samt glassmalerier og veggdekorasjoner av
lokale Jakob Weideman.
- Bygdene danner også i dag det økonomiske grunnlaget for byen, og gjør at Steinkjer er en av landets største
jord- og skogbrukskommuner med mange store bruk og særlig stor produksjon av korn og melk.
- I oktober 1998 fikk Steinkjer formell omstillingsstatus av Kommunal- og regionaldepartementet på bakgrunn av
en rapport som viste at kommunen ville miste over 600 arbeidsplasser innen 2010 uten spesielle tiltak.
Det førte til at man i noen år satser på Steinkjer som "IT-byen".